top of page

מנגנון הפעלה אוטומטי לרחפן

פיתוח עבור קופסה חכמה\מנחת לרחפנים.

מנגנון יפה להפעלה פשוטה של הרחפן מרחוק.

אקדח חצים
מנחת לרחפנים
רובוט עכביש
נרתיק חכם לאקדח
מכשיר עזר למקעקעה
רובה מים
מערכת זיהוי פגיעה במטרה
מערכת אוטומטית  למיון שיער
מייבש שיער אלחוטי
וילון מים דיגיטלי
רחפן למשימות צבאיות
מנקה שירותים אוטומטי
bottom of page