top of page
מימון המונים.jfif

גיוס השקעות ומימון - מקורות מימון וגיוס השקעה עבור מוצר חדש או פטנט

אנחנו מרגישים מוטיבציה עזה לממש את הרעיון. הלהט הזורם בעורקים איננו נותן מנוח אך חשוב לציין כי התועלת והרווחים לא יושגו אך ורק על ידי נחישות ותשוקה. לשם כך יש צורך לכוון בצורה נכונה את כל האנרגיות הנהדרות הללו בניסיון להפוך את הרעיון לאפשרות ברת קיימא. וכאן נכנס לתמונה כל הנושא של גיוס השקעות ומימון לפיתוח מוצרים חדשים.

שלבים ראשונים לקראת גיוס

מרבית היזמים הצעירים בדרכם למציאת הון ומימון לעסקים או לרעיון חדש, אינם מנצלים את זמנם כראוי ומבזבזים אנרגיות מיותרות על חיפושים אחר משקיעים לא נכונים. כמו גם ההצעות וגם המשקיעים הם יכולים להביא לכשלים מהו אותם פעם. על מנת לאתר משקיעים נכונים יש להקפיד על כמה כלליים. ראשית יש להגדיר את קהל היעד ולהתאים את התוכנית בשוק היעד.

דרכים אמינות לבחירת גופי מימון למוצר חדש

המוצר או הטכנולוגיה יכולים להיות אוניברסאליים, אולם שימוש בקרני הון סיכון סיכון להיווצרות פיתוח שוק הנישה הקטן יחד עם המשקיעים כספיים. שוק אמריקאי על ידי הוצאת מיליון שקלים מימון השקת המוצר שלך יכולה הצעה אמינה רק פיתוח חריגים ויוצאי דופן. אולם ההשקעה שלך של מיליון שקלים פיתוח שוק המוצר במדינה הרלוונטית דוגמת קליפורניה, היא מציעה הרבה יותר סבירה ומינה. במילים אחרות מומלץ להתמקד בר השגה ולעשות שימוש ברווחים עתידיים להגדלתו לאחר מכן.

רשימת קרנות הון סיכון ישראליות

אם אתה נמצא בשטח של גיוס הון לפרויקט, מוצר או הקמת חברה, עליך לבחור קרנות התואמות את השלב הנוכחי של הפרויקט, את סוג הטכנולוגיה בה נעשה שימוש ועוד מגוון פרמטרים מרכזיים התייחסים אל הקרן שברצונך פועלת איתה. בחינת התאמת הקרן חייבת להתייחס אל מספר היבטים שונים כמו למשל רמת התאמתה של הקרן לתחום העיסוק הרלוונטי לציך. קיימות כמה טעויות נפוצות בקרב יזמים וחברות שעשויות לגרום לכישלון הפרויקט, גם אם מדובר באחד מוצלח במיוחד.

איך להגדיל את הסיכויים לגיוס הון?

כדי לגייס ההון הרצוי ולהתקדם בפרויקט חשוב מהגעה אל משקיעים לא נכונים או לא מתאים לשלב או לא הפרויקט. בדרך כלל פנייה אל משקיעים תוך כדי הפרויקט עדיין לא בשלמות ובשלב מאד ראשוני לקרן הון סיכון, תגרור אחריה תשובה שלילית מצד המשקיעים ומבלי שום קשר לפרויקט. השתדל להגיע להצגה כאשר ישנה מוכנות מלאה הן בתחום התערוכות והן בתחומים אחרים של צוותים לדוגמא או של טנטים. ולבסוף יש להכין בצורה נכונה את הפרזנטציה, התוכנית העסקית והפן המשפטי.

אקדח חצים
מנחת לרחפנים
רובוט עכביש
נרתיק חכם לאקדח
מכשיר עזר למקעקעה
רובה מים
מערכת זיהוי פגיעה במטרה
מערכת אוטומטית  למיון שיער
מייבש שיער אלחוטי
וילון מים דיגיטלי
רחפן למשימות צבאיות
מנקה שירותים אוטומטי

!ותתחיל את הפרויקט שלך

bottom of page