top of page
patent.jfif

פטנטים - פיתוח פטנטים בישראל, מתי לרשום פטנטים, כמה זה עולה ואיך רושמים פטנטים

רישום פטנטים על המצאות נועד להקנות לממציא רעיון או לחברה המסחרית בעלות על הקניין הרוחני שעומד בבסיס אותה ההמצאה או הטכנולוגיה. להלן כמה מהמקרים מיוחדים בהם מומלץ לבצע רישום פטנט על המצאה של יזם או ממציא פרטי. אם הינך סבור הוא יכול ליישם את הרעיון שלך במוצר וברצונך לממשלתית, משתדלת להמתין עם הליך הרישום עד לנקודה בה הוא יצא לשוק. רישום הפטנט יעשה לאחר שיש בידך את המוצר הסופי לרבות תיקן מוצר המותאם לייצור המוני.

כמה עולה לרשום פטנט בישראל?

עם עדכון המחירים על ידי רשות הפטנטים בינואר 2013, האמירו עלויות אגרות טנטים בישראל ובפרט חלה עלייה ברישום פטנטים ותשלומי ארכה חודשיים. לפי התקנות החדשות, אגרת ההגשה הבסיסית עבור בקשת פטנט הוכפלה כמעט עם עלייה מ-1075 שקלים ל-200 שקלים. עלייה גדולה חודשית גם באגרות ארכותיות מ-64 שקלים ל-200 שקלים. בנוסף התקנות החדשות הגדירו תשלומים חדשים וביניהם תשלום נוסף על כל חמישים עמודים למעלה ממאה העומדים הראשונים של פרוט הפטנט ואגרת קיבול של בקשת פטנט.

רישום פטנט עצמאי

השלב הראשון בדרך לקבלת פטנט הוא הגשת בקשה לפטנט לרשות הפטנטים באותה מדינה בה התקבלה ההחלטה להגיש בקשה לפטנט על ידי מי שהגה אותו והמציא אותו. הגשת הבקשה תיעשה בהתאם לתקנות של הרשות הרלוונטית היינו באמצעות טפסים מתאימים, תשלום אגרה וכיוצא באלו. אישור ההגשה מתקבל לאחר כמה שבועות בין השאר את הפרטיות של בעל הבקשה, מספר הבקשה לפטנט, הממציא ועוד.

רשות הפטנטים לאחר שנה עד כמה שנים מגישה דוח אל מבקש הבקשה המנמק מדוע הרשות מסרבת להעניק פטנט. אם הטיעונים שהוצגו בתשובה לדוח הבחינה הנ"ל מתקבלים על ידי רשות הפטנטים, יוענק פטנט לבעל הבקשה. יש לשלם דמי חידוש של אחת לכמה שנים לאחר קבלת הפטנט. תוקף הפטנט יכול להגיע לעשרים שנים החל מיום הגשת הבקשה לפטנט.

חיפוש פטנטים

חיפוש פטנטים נחשבת לאחת הדרישות המרכזיות המוצגות התחום הזה במטרה לוודא כי פטנטבילי וניתן להגנה במדינות העולם השונות. ניתן לבצע ראשית סריקה עצמאית אחר פטנטים ומשם להמשיך לבדיקות נוספות בעזרת גופים מומחים. חברות המתמחות בחיפוש פטנטים יעזרו לבעל ההמצאה לראות האם יש פטנטים קרובים פוטנציאלים ליצור מחסום מסוים בניסיון להגן על ההמצאה גם אם רעיון הבסיס שונה במהותו.

אקדח חצים
מנחת לרחפנים
רובוט עכביש
נרתיק חכם לאקדח
מכשיר עזר למקעקעה
רובה מים
מערכת זיהוי פגיעה במטרה
מערכת אוטומטית  למיון שיער
מייבש שיער אלחוטי
וילון מים דיגיטלי
רחפן למשימות צבאיות
מנקה שירותים אוטומטי

!ותתחיל את הפרויקט שלך

bottom of page