top of page
proto.jfif

אב טיפוס - בניית אב טיפוס למוצר חדש ופיתוח אבי טיפוס 

פיתוח מוצר חדש כולל כמה תהליכים, אחד מרכזיים הוא שלב בניית אבטיפוס ראשון למוצר בחינת תפקודו, קבלת תקנים מתאימים, קבלת החלטות לגבי עיצוב ותכנון מוצר ואישור מוכנות מוצר לייצור המוני. במילים אחרות אבטיפוס משמש כמעין ראייה לפרקטיות ולהיתכנות הטכנולוגית של המוצר ומשמש למטרות הצגת המוצר בקרב רוכשים פוטנציאליים, משקיעים או שותפים.

ייצור אבטיפוס למוצרים חדשים

סוג המוצר או הטכנולוגיה לרבות ציוד ההשקעה של היזם בפרויקט הם אלו המכתיבים את אופי הפיתוח של מוצרים חדשים, פטנטים וטכנולוגיות. מהממת נעזרים היזמים בבתי מלאכה, מהנדסים עצמאיים או אמנים לבניית הדגם הראש, בעוד שלעתים יש צורך לעבוד בשיתוף עם כמה חברות הנדסה ועבודת מחקר ופיתוח ממושכת ומורכבת. באופן כללי קיים מתודולוגיה דומה במגוון רחב של תהליכי פיתוח. התקן את הצורך במוצר או הבעיה היא צריכה לפתור את השלב הבסיסי ביותר בחודש הפיתוח.

שלבים מרכזיים

זה חשוב להביא בחשבון את גודל המוצר, משקלו, ורמת הנוחות המבוקשת. יתכן כי חלק מאותן הדר הבסיסיות"ל ישתנו לאחר ספיתוח ראשישות. בו ניתן לשלב "הנדסה יצירתית" הוא גם התוכן הראשוני בו המהנדס מציע מגוון פתרונות, רעיונות לקונספט ואפשרויות עיצוב שונות. מימוש על ידי המהנדסים יעשה לאחר שנבחר פתרון הנדסי אופטימאלי בהתאם לנתונים שעלו תוך התוכן.

בניית אב טיפוס של מוצר חדש

תוספת הסופי של הפיתוח ניגשים לבניית אבטיפוס או לכמה אבי טיפוס בהתאם לתוכן הנבחר. יתכן כי אבי הטיפוס הראשונים יצליחו את מכלול הבדיקות שעברו בעוד שבחלק מהמקרים יש צורך לעבור לערוך מודיפיקציות לתוכן פרטני גם לאחר הבנייה של האב טיפוס הראשוני. רק כאשר הסתיים שלב בניית האב טיפוס בעזרת חברת ההנדסה, ניתן לייעד את המוצר לייצור סדרה ולבדיקות השוק השונות.

עלויות בניית אבטיפוס

עלויות בניית אבטיפוס משתנות בין החברות השונות המתמחות בנושא זה ותלויות באופן ישיר בסוג האבטיפוס שהלקוח מעוניין במשא ומתן. כך למשל אבטיפוס מורכב עם מספר מנגנונים משוכללים ומתקדמים יעלה יותר מאבטיפוס פשוט. גם העיצוב משפיע על ההלוואות ועל הצעת המחיר הפיתוח שתינתן לכם על ידי החברה. כמו בכל תחום אחר גם כאן חשוב לקחת בחשבון שבניית מוצר ראשוני איכותי יהיה כרוך בתשלומים גבוהים יותר הדברים.

אקדח חצים
מנחת לרחפנים
רובוט עכביש
נרתיק חכם לאקדח
מכשיר עזר למקעקעה
רובה מים
מערכת זיהוי פגיעה במטרה
מערכת אוטומטית  למיון שיער
מייבש שיער אלחוטי
וילון מים דיגיטלי
רחפן למשימות צבאיות
מנקה שירותים אוטומטי

!ותתחיל את הפרויקט שלך

bottom of page