top of page

חיפוש פטנטים מקצועי - מי צריך לחפש פטנטים, איך אני מחפש פטנט ומה חשוב לדעת חיפוש פטנט

 

פטנט מוגדר כזכות בלעדית הניתנת על ידי הממשלה להשתמש בידע או רעיון (כלומר, בעלות על רעיון או טכנולוגיה), מוגבלת לזמן גילוי ציבורי של ההמצאה. הנוהל לרי פטנטים במדינה, הדר המוות על הממציאה והזכויות עשויות להשתנות בין מדינות על פי חוקים לאומיים ולפי הסכמים בינלאומיים.

בדרך כלל, אבל יש כמה גורמים קבועים בכל המדינות אשר נבדקו עם הגשת הבקשה לרישום פטנט. יישום הפטנט חייב לכלול תביעה אחת או יותר, הפטנט להיות חדש, יצירתי, ושימושי בתעשייה או ביישומים אחרים. במדינות רבות תחומים אשר לא יכללו פטנטים, שיטות עסקיות, קוד תוכנה ותחומים נוספים. הזכות הבלעדית הניתנת לממציא המחזיק פטנט, היא הזכות למנוע מאחרים לעשות שימוש בידע, השתמש בטכנולוגיה, למכור, או להפיץ את ההמצאה או ללא רשות.

 

חיפוש או סריקת פטנטים הוא  השלב הראשון צריך לעבור כל ממציא בתום להגדיר את הרעיון שעומד מאחורי ההמצאה שלו. לאחר שפירטתם את המוצר שלכם מציע, מהם היתרונות שלו, איך הוא פועל ובאיזה אופן הוא שונה ממוצרים אחרים הקיימים בשוק, עליכם לערוך חיפוש פטנטים לצורך שתי מטרות עיקריות:

 

1.  קבלת אור ירוק להמשך המשך:  וידוא שאכן מדובר בבראיון מקורי  שאיש לא רשם עליו פטנט עד כה

 

 

2.  חיסכון של זמן, עוד ועוד הגנה משפטית תרצו לרשום פטנט על ההמצאה או הרעיון שלכם. הזכות הבלעדית הניתנת לממציא המחזיק פטנט, היא הזכות למנוע מאחרים לעשות שימוש בידע, השתמש בטכנולוגיה, למכור, או להפיץ את ההמצאה או ללא רשות.  כיוון שהליך אישור פטנט הוא הליך ארוך אשר עשוי להימשך בין שנתיים לשלוש שנים, ויתור על שלב חיפוש פטנטים או חיפוש חלקי או שגוי, עשוי להוביל לתשובה שלילית מצד הרשות ההפטנטים גם בתום ההמתנה הארוכה.

אקדח חצים
מנחת לרחפנים
רובוט עכביש
נרתיק חכם לאקדח
מכשיר עזר למקעקעה
רובה מים
מערכת זיהוי פגיעה במטרה
מערכת אוטומטית  למיון שיער
מייבש שיער אלחוטי
וילון מים דיגיטלי
רחפן למשימות צבאיות
מנקה שירותים אוטומטי

!ותתחיל את הפרויקט שלך

bottom of page