top of page

סטארט אפ של מוצר המצאה או פטנט חדש - הקמת חברה וקידום המיזם

אחת המשימות החשובות והמרכזיות ביותר בקרב שהגו רעיון, הקימו חברה ולמעשה חיים בחלום של מה שנקרא "מדינת הסטארט אפ", היא הגנה על הנכסים הבלתי מוחיים בבסיס המיזם. החלטתם להוציא אל הפועל את הרעיון, התפישה או הטכנולוגיה שלכם על ידי הקמת חברת הזנק- סטארט אפ לפיתוח ושיווק מוצר או שירותים חדשים בבסיסם עומדים אותו או הטכנולוגיה המבריקה שפיתחתם. בשורות הבאות כמה דגשים חשובים שיעזרו לכם לצלוח את המסע בעולם המורכב של קניים רוחני.

  הסכם המייסדים

הדגש הראשון הוא הסכם המייסדים שבא להסדיר את הדרך את היחסים שבין מייסדי חברת הסטארט אפ לחברה. חשוב להקפיד ביותר על הגדרת תחום הפיד עבודה של החברה בצורה הברורה והמפורטת ולהכניס את הסעיף שבו הקניין הרוחני הרלבנטי לאותה החברה מועברת על ידי המייסדים. בנוסף יש להקפיד לכלול בהסכם את הסעיפים שנועדו להגדיר כשורה את ההחלפות החלות על המייסד ויכולתו להתחרות פעלו במצבים בהם פעילותו מוביל תיפסק.

חשוב השותפים הראשונים:

הם צריכים מיזמים רבים נפסקים רק בשל סכסוכים בין השותפים בחברה ובסטארט אפ שנחשבים לנפוצים במיוחד בעולם התחרותי הזה. מערכת היחסים בין המייסדים, מעבר לכך, יכולה להיות אחת מהחשובות ביותר בחייהם. בהשלכות התוצאות והמשמעויות שהמשאבים של חברות סטארט אפ וחברות בכלל הינם דלים בדרך כלל כוללי היסוד הראשוניים, ברוב המקרים מומלץ מאד להשקיע ולו נתח קטן מאותם המשאבים במטרה את הסוגיות השונות כולל ההכנה והעריכה של הסכם מייסדים נכון ומסודר.

חלוקת העוגה:

בבואכם להתחיל סטארט אפיסטית ברשותכם עוגה קטנה אולם מדובר במאה אחוז מן העוגה או עוגה קטנה בגודל של כיס. קבלת השקעה משטחים וצמיחתה החברה מובילה לירידה בכמה אחוזים מהחלק היחסי שלכם מהעוגה, אך עם גודל זאת חלה עלייה בגובה, מה שלמעשה עושה את החלק מהעוגה שמצוי בידיכם לגדול יותר כמותית ממאה האחוזים של העוגה שהייתה מצויה ברשותכם בהתחלת הדרך.

ניקח לדוגמא את ההחלטה של פלטפורמה היא יצאה לה להנפקה בבורסה, ברשותו של לארי פי' וסרגיי ברין, אזוסה הייתה בגודל של 15 אחוזים מהעוגה, אולם מדובר בפרוסה שמה חלק מעוגה במימדים אדירים כך שערכה הכמות הגדלה בהיקף מערך העוגה השלמה בגודל שבו הייתה מדינת ישראל. החברה.

אקדח חצים
מנחת לרחפנים
רובוט עכביש
נרתיק חכם לאקדח
מכשיר עזר למקעקעה
רובה מים
מערכת זיהוי פגיעה במטרה
מערכת אוטומטית  למיון שיער
מייבש שיער אלחוטי
וילון מים דיגיטלי
רחפן למשימות צבאיות
מנקה שירותים אוטומטי

!ותתחיל את הפרויקט שלך

bottom of page