top of page

פיתוח מוצרים חדשים המצאות ופטנטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אב טיפוס איכותי עשוי לשכנע את המשקיעים להאמין בפטנט ולהשקיע בו את מיטב כספם. אין ספק טוב מראה עיניים: חברת גיזמו מקדישה משאבים רבים על מנת ליצור אב טיפוס מוקפד ואיכותי במטרה לקלוט על הסבר להציג אותו בפני עיניים ובכך להגביר את הסיכוי לשכנע אותם בכדאיות  ההשקעה.

מהנדסי החברה, מעצביה התעשייתיים ומפתחי מוצרים ייעודיים בה חוברים יחדיו כדי לבצע את כל תהליכי התכנון והפיתוח והתכנסותם ליצירת אב טיפוס של מצור ו/או זיוודו.

באמצעות מערך מובנה ומסודק של תכנון מוצר , תכן הנדסי, מכשור ושיטות טכנולוגיות מתקדמות, רשימת לב והשקעת מאמצים בעיצוב מוצר ובהכנתו לייצור, חברת גיזמומצאות בשורה הראשונה של יצרני פטנטים .

להלהיב את המשקיעים:

כל משקיע בוחן בעיון ובקפידה – מי בשבע ומי בשבעים ושבע עיניים -
  את היתכנות הפטנט. כאשר מוצג בפני משקיעים אב טיפוס, שתוכנן ונוצר על ידי הטובים באנשי המקצוע, ובהם מהנדסי מכונות, מהדס אלקטרוניקה, מעצב תעשייתי ואנשי פיתוח ייעודיים בתחומים שונים: מוצרים ופטנטים בתחום אה, חקלאות, תקשורת, אלקטרוניקה, תעשייה, תקשורת, איכות הסביבה בכלל ואנרגיה יוקה בפרט ועוד.

כאשר מעורבותם של מהנדסי החברה ושאר "תומכי הלחימה" בה, האמונים על פיתוח פטנטים והפיכתם למוצרים, במכלול התהליכים אשר פיתוח אב טיפוס הוא השלב שלפני קבלת אישור לתחילת ייצור סדרתי – יוזמי הפטנט, המזמינים מהחברים את
  עבודת תגרום הרעיון לפטנט והפיכתו למוצר, הסברה בפני המשקיעים הפוטנציאליים בוים מתקדמים מאוד של גיבושו ועיצובו.

עם רגליים על הקרקע:

התפקיד שלנו, בחברת גיזמו, אינו לקצץ את כנפי החולמים את החלום אפליקציה הפטנטים, שאותם הם הוגים במוחם היצירתי הקודח, אלא להוריד את החולמים אל הקרקע, ולאפשר את הוצאתו של הפטנט מהכוח אל הפועל, משולחן השרטוט ומתכנת המחשב אל השוק.

פיתוח רעיון חדש
אקדח חצים
מנחת לרחפנים
רובוט עכביש
נרתיק חכם לאקדח
מכשיר עזר למקעקעה
רובה מים
מערכת זיהוי פגיעה במטרה
מערכת אוטומטית  למיון שיער
מייבש שיער אלחוטי
וילון מים דיגיטלי
רחפן למשימות צבאיות
מנקה שירותים אוטומטי

!ותתחיל את הפרויקט שלך

bottom of page